Eredményeink

Erzsébet liget kórós faállományának kezelése, úthálózat felújítása, tisztántartás feltételeinek megteremtése (KAC pályázat 1999.)

Tölgyfából készített pihenőpadok elkészítése, kihelyezése a Körös holtág partjára

Védett madarak fészkelő és költőhelyeinek biztosítása, élőhelyek megóvása az Erzsébet ligetben (KKKA pályázat 2002.)

Szarvas első artézi kútjának rekonstrukciója (Önkormányzattal közös pályázat 2002.)

„Jegyzetek” című füzet nyomtatása reklám/ismertető anyagkénti felhasználásra

„Köszönő kártya” nyomtatása a város szépségéhez tevőlegesen hozzájáruló polgároknak.

Tanösvény kialakítása az Erzsébet ligetben (KvVM pályázat 2003.)
Hét állomás kialakítása, rögzített információs táblák elhelyezésével, túravezető nyomtatott szóróanyag elkészítése.

Közreműködés, szakmai véleményezés Szarvas Város Környezetvédelmi Programjának elkészítéséhez (2003.)

Közreműködés, szakmai véleményezés Szarvas Város Rendezési Tervének elkésítéséhez (2004.)

Részvétel a város újratelepítésének évfordulója alkalmából rendezett Városnapi rendezvényen minden évben. Standunkon különböző témákat népszerűsítünk -körrnyezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés bemutatása, környezettudatos vásárlói magatartás népszerűsítése, szemléletformáló anyagok bemutatása, komposztálás módszerének ,hasznosságának bemutatása, helyi védett épületek bemutatása, stb. Témaválasztás az aktualitások szerint.

Több éve szervezzük a városban a vas és elektromos hulladék gyűjtését, háztól házig telefonos bejelentés alapján. Segítői az akciónak a Székely Mihály Szakközépiskola tanulói.

Palack zsugorítót és gyüjtőedényt helyeztünk el két középiskolában a pet palackok környezetkímélő kezelése érdekében. A forgalomban lévő műanyag típusok közül jelenleg csak a pet palack begyűjtése megoldott.

A városunkban élők környezettudatosságának mértéke növekszik, a lakosság a szelektív gyűjtőedényeket fegyelmezetten használja, a jelölt típusnak megfelelő hulladékot tesz a gyűjtőbe.

Játszótér létrehozásában vettünk részt, amely EU szabványok szerint épült. A játszótér felavatása környezetismereti programokkal egészült ki, amelyet egyesületünk szervezett és bonyolított le. A gyerekek a tér jellegzetes növényeit, fáit ismerhették meg, A játszótér két Kerékpártárolókat -2 darabot- vásárolt egyesületünk, amelyeket a KOMÉP közreműködésével helyeztünk el a játszótér területén. (2006.)
Kert szépségverseny megrendezése a szarvasi Kertbarátok Körével közösen. Egyre népszerűbb, évről évre több jelentkező vesz részt rendezvényünkön.

Alapító tagja Egyesületünk az Ó Temetőért Alapítványnak. Tevékenyen résztveszünk a temetőkultúra fejlesztésében.

Szakelőadókat hívtunk meg a kertészkedés esztétikájának, művelésének ismertetése, valamint a temető működtetésének államigazgatási tudnivalóinak ismertetése céljából. Az előadás felvételét több alkalommal mutatta be a helyi Tv.

Felújítottuk a városban elhelyezett idegenforgalmi információs táblákat a Körösvölgyi Kht. –val együttműködve. (2007.)

Részvétel az EU mobilitási Hét rendezvényében – előadás és fórum szervezése a várost elkerülő M44 számú autóut megvalósításáról.

Tájékoztatást szerveztünk a megújuló energia használatának lehetőségeiről a lakások fűtésében.

Nyílászárók bemutatóját és szaktanácsadást szerveztünk a lakások hő megtartó képességének javítása érdekében. (2008.)

Helyi védettségű épületeink jelölésének szervezése, jelző embléma kialakítása képzőművész közreműködésével, megvalósítás (előkészület 2007-től, várható befejezés 2009.)

Csatlakozás a Klímabarát települések Szövetségéhez (2008.)

Hulladékból termék című kiállítás bemutatása Szarvason (2009.)

Fásítás kezdeményezése a Peny Market parkolójának területén (2009.)

Szép karácsonyi kirakatok elismerése oklevéllel (2009.)

Pályázat Martinovics utcai pihenőpark megvalósítására pozitív bírálat, megvalósítás 2011-ben. ÖKOTÁRS -MOL közös támogatás (2010.)

Árvazkárosult edelényi gyerekek vendégül látása (2010.)

Szivárvány önálló oldal nyitása a Szarvas és Vidéke hetilapban (2010.)