Hírek    2020 - Jubileumi kiadvány   2019   2018   2017   2016 Pályázat  
                  2015   2014   2013   1998-2013   2012   2011   2010   2009JAVASLATOK
a Gazdasági ciklusprogram kialakításához
2011


Felvetés

A megfelelő, és megvalósítható hosszú távú gazdasági program további megélhetésünket meghatározó tényező. A könyörtelen nemzetközi versenyben olyan célokat kell megfogalmazni, amelyek a helyi, illetve környékbeli adottságokhoz, kialakult versenyképes hagyományokhoz, és a jelenlegi, illetve a reálisan kinevelhető, szükséges szakmai tudással bíró humán erőforráshoz illeszkedik.


Fejlesztési elképzelések

Kiindulási alap: Szarvason hagyománya van a kézműiparnak, ezen belül a textilipar és fémfeldolgozó ipar meghatározó jelentőségű volt több évtizeden keresztül, ld.. Háziipari Szövetkezet, Hangya Szövetkezet (később ÁFÉSZ), Vasipari Szövetkezet, Szirén Szövetkezet. A termékelőállítás üzemben és háziipari- kiadott, otthon végzendő- tevékenységként is működött .A dolgozók megbarátkoztak és hozzászoktak az otthoni munkavégzéshez. A lakosság többségének iskolai végzettsége, jelenlegi munkanélkülisége, és a térséghez kötődése, családi gyökerei, és lakóhelye hosszú távon biztosítja a szükséges munkaerőt a beindítandó termelési tevékenységhez, amelyeket a biztos megélhetés szintjéig fejleszteni kell városi és kistérségi szinten.

Termék előállító rendszer, szövetkezés, együttműködés kialakítására van szükság, amelynek keretében különböző termékek gyártása történik. Az előállítandó termék nem tömegcikk, hanem speciális, egyedi minőséget és értéket megjelenítő kell legyen. (Nem versenytárs a kínai olcsó termék !) Márka létrehozása a cél! A márka kialakulása időigényes folyamat, és jellemzője a garantált minőség. Ezt kell elérni! (El is lehet érni!) Ez biztosítana hosszú távra munkát, piacot és megélhetést. Jó példa erre, nagyüzemi méretben ugyan, pl. a Gallicoop országosan és külföldön ismert termékeivel, a Szirén ingek is messze vitték Szarvas nevét. Ugyan ez vonatkozik a régmúltban keletkezett híres ízekre, termékekre, mint Gyulai kolbász, Pick szalámi, Szegedi papucs, Szentandrási szőnyeg stb. A Szarvasi kolbász, -pálinka, és -szilva készítmények régen megérdemelnének országos ismertséget, megérdemelt jelenlétet az üzletekben.


Új termékek kitalálására , vagy meglévő termékek versenyképes szintre fejlesztésére van szükség!


A termék/ek kiválasztásához, megtervezéséhez, mintadarabok előállításához iparművész, formatervező, élelmiszer technológus, piackutató, marketing szakemberekre, „profi” szakemberekre van szükség , és munkacsoportok kialakítása kell a fejlesztések kidolgozásához. Befektetők az eszközök biztosításával csatlaoznak megfelelő fázisban.

Pozitív hatású a termék terjesztésének, bevezetésének folyamatában a térség fejlődő idegenforgalma, amely az idegenforgalmi szolgáltatásokon kívül valamennyi szarvasi terméket megismerve- erre helyi program/szervezés szükséges- ingyenes és személyes referenciát biztosít, hírnevet szerezve Szarvasnak és környékének. Ez a marketing lehetőség fokozandó a turizmusban vállalkozókkal, akik az összes ajánlandó fejlesztési terméket saját vállalkozásukban kínálják, reklámozzák, árúsítják, nyilatkozatban vállalt együttműködés alapján..


Tevékenységi területek:

A kézművesség több szektorában -textil feldolgozás, himzés, kosárfonás, egyéb természetes anyagok -bőr, csuhéj, szalma, gyapju, rongy, csont stb. feldolgozása, agyagtárgyak készítése, fafaragás, intarzia, csont faragás, vadász disztárgyak stb.- magas szinvonalú, minőségi termék állítható elő, amely nemcsak Szarvason, de országosan is eladható lenne. A termékek speciálisan védett licenc alapján kerülnének hazai és nemzetközi forgalomba.


A fémfeldolgozó ipar termelési hagyományai szintén hosszú évek alatt alakultak ki Szarvason. Ennek a technikai bázisán például a napkollektor, napelem, speciális kazán energiafű égetéséhez stb. -mint piacképes termék- és egyéb alkatrészek gyártása indulhat meg a sükséges piackutatás eredményei alapján.


Élelmiszeripari, mezőgazdasági termékek feldolgozásából, szarvasi ízű, specialitások létrehozása régi szakácskönyvből piacképes terméket eredményezne. Újtípusú gyümölcs termékek, méz termelés és mézes termékek előállítása, nemcsak régi receptek, hanem mai követelmények szerint. Valamennyi védjeggyel ellátva.

Gyógynövények termesztése, feldolgozása, csomagolás a felvevőpiac típusa szerint. (gyógyszertr, drogéria, ajándék, stb.)

Vetőmagtermesztés- kézimuka igényes, különleges igényeket kielégítő fajok vetőmagjának termesztése piacfelmérés alapján.


Oktatást biztosítana az említett szükséges szakismeretek elsajátításához, szakmunkás képzéshez és átképzéshez a városban működő , nagy területről beiskolázó szakmunkásképző iskola. Idős, nagy tapasztalatú gazdák, mesterek, népművészek, iparművészek bevonásával egyedi jellegű termékek előállítására képes szakemberek képezhetők, akik munkát találnak a fent említett termelési ágazatokban..


Bemutatóterem, és információs pont a város központi helyén segítené elő a különböző termékek megismertetését, -vásárlás lehetőségét is biztosítva- a gyártóval szükséges kapcsolattartást, bizonyos szolgáltatásokkal a piaci partnereket segítenék.

Médiumokon keresztüli folyamatos termékbemutatás.


Foglalkoztatást segítő, gazdaságfejlesztésre szóló javaslaunkat néhány élő, megtapasztalt példával kívánjuk alátámasztani.

Erdélyi utazások során mindenki megtapasztalhatta a rendkívül széleskörű minőségi- és kevésbé nívós termékkínálatot, amely kisvállalkozások, bedolgozók műhelyében készül. Több ezer embernek biztosít munkát a különböző, -kitalálója által öt év időtartamra levédett termék- előállítása, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi értékesítése.

Ázsiai országokban, melyeket híres kézműves kultúrájukról is ismerünk -testi hiányosság miatt, vagy családjuk hiányában támogatásra szoruló fiatalokat- tanítanak oktatási intézményekben kézműves tevékenységekre előzetes, tehetség, adottság szerinti kiválogatást követően. A tehetséges fiatalok az alapítvány oktatási intézménye által biztosított árusítóhelyeken a turista buszok utasainak kínálják termékeiket nem csökkentett, hanem rentábilis áron, ezáltal jelentős bevételt produkálva bfenntartó intézményüknek és saját megélhetésükhöz. Néhány példa: ásvány csiszolás, szövés (pamut, selyem), kőfaragás, fafaragás, festés, himzés, fémöntés, textil feldolgozás, bőrdíszmű, csomagolt helyi fűszerek , ruhaneműk, stb. számtalan változat . A támogatásra szoruló szarvasi, és környékbeli fiatalok is bevonhatóak a szakmai képzésbe, a kötelező munkába, amíg nem készültek fel az önállósulásra.

Fejlett nyugati országokban banális emléktárgyakat és hasznos használati tárgyakat nagy választékából lehet vásárolni, egy-egy rendezvény, vásár, esemény kapcsán pl. meleg papucs, maggal töltött játékfigurák gyermekeknek, dekorációs tárgyak, stb. (Általunk valószínűen nem piacképesnek ítélt termékek, és mégis nemzetközi ismertséget érnek el, munkahelyet, eredményt produkálva! )


A javaslatunk elején felsorolt szakemberekkel folytatandó konzultáció, legalább az ötletek beindításának elősegítésére nagyon fontos. Majd az egyedi ötletek kidolgozása, termékcsoportok kialakítása, az előállítás megszervezése, értékesítési módok meghatározása történik.

Az Új Széchenyi Terv megfelelő pályázati forrást biztosítana néhány összefogó vállalkozás profiljának bővítéséhez, új vállalkozások létrehozásához.


Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése


A program beindításához csatlakozó vállalkozások támogatása pénzügyi/adó kedvezményekkel, rögzített , a vállalkozó számára és a város számára hosszútávon egyaránt kedvező feltételekkel. Megfelelő képzettségű, a feladatot ellátni tudó csökkent munkaképességűek, munkanélküliek alkalmazásának megkövetelése a vállalkozóktól. A kézimunka erőt igénylő, magas minőségű termékek előállítását az ésszerű gazdasági megfontolásokat figyelmebe véve szorgalmazni kell. A vállalkozások helyben tartása legyen elsődleges cél, szarvasiak ne indítsanak vállalkozást városunk helyett más településen , kedvezőbb feltételek biztosítása miatt! Kölcsönös érdekek érvényesülése.Településfejlesztési politika


A város természeti adottságai a turizmus, -mint jelentős gazdasági tényező- fejlesztésére adottak.E gazdasági húzóágazat szempontjait szem előtt tartva, a fejlődését segítő fejlesztések legyenek előtérben. Turizmusfejlesztési koncepció elkészíttetése szakemberrel. Minél hosszabb időszakra kiterjedő idegenforgalmi szezon, változatos programkínálat, kellemes vendéglátó helyek, bemutató galériával, ahol helyi művészeti alkotások, speciális helyi termékek bemutatása kóstolása/fogyasztása lehetséges.

A kínálathoz jelentősen hozzájárulhat a jelenleg leépülő, részben belvizzel borított „zárt kertek” árutermelése. A város területéhez kapcsolódó jelentős, 941hektár méretű termőföldnek jelenleg csak néhány százalékát hasznosítják. Ennek csak részben oka a tulajdonosok idősödése, és a megváltozott életforma. Jelentős visszatartó oka a művelés folytatásának, hogy a mezőőri szolgálat nem tudja megakadályozni a termés megörzését, a betakarítás elvárható sikerélményét. Megfelelő védelem, -csőszök mintájára- a tolvajok ellen , a gazdák termelési kedvét is fenntartaná. A terület tönkremenetele helyett a hasznosítás meghatározó feltételei: a megközelítő utak karbantartása, kialakítása; belvízmentesítés; értékörzés, hatékony mezőőri szolgálat biztosítása.


A Város- és Környezetvédő Egyesület a zártkertek hasznosítása érdekében javaslatot készít az Önkormányzat részére. Több szakmai civil szervezet szakemberei dolgozzák ki a hasznosítás új formáit, amely a munkahelyteremtés, önálló gazdálkodás, a területújbóli hasznosítására tesz megoldási javaslatot.

A ciklusterv készítéséhez a zárkerti területek hasznosításához kapcsolódóan két javaslat figyelembe vételét ajánljuk és kérjük, gazdasági, és munkahelyteremtésre gyakorolt hatásuk alapján

  1. Támogatási rendszer létrehozása „zártkerti” földtulajdonnal rendelkező, speciális mezőgazdasági termelést indító, szakmailag felkészült személy számára.

  2. Támogatási rendszer létrehozása saját földtulajdonnal nem rendelkező személy részére, művelésre átadott, vagy bérelt „zártkerti” területen szociálisan támogatandó, elsődlegesen önellátásra termelni képes egyének számára., tanácsadás biztosításával.


Adópolitika

Adókedvezmény azoknak a vállalkozásoknak, akik a gazdasági cél elérését együttműködésükkel támogatják, abban részt vesznek konkrét vállalásaikkal. (Szakmai részleteket nem kívánunk kifejteni, adóügyi szakemberek dolgozzák ki.)


Közszolgáltatások

KOMÉP Kft. által végzendő kötelező és nem kötelező feladatok költségkímélő, de a lehetőségekhez képest magas szinvonalú elvégzése. EU-s szintű, szinvonalas szolgáltatások biztosítása ;

-piac fejlesztése, rendbentartása pl. több kerékpártároló, kulturált hirdetési felületek

-fürdő, fejlesztés, szinten tartás

-temetkezés -új ravatalozó Ó temetőben, kegyeleti feltételek biztosítása, útak javítása, hulladék rendszeres elszállítása.Befektetés -támogatási politika

Tanácsadó szolgálat létesítése a városban, amely szolgáltatásként biztosít segítséget vállalkozás indításhoz, elvégzi -legalább részben- a létesítés adminisztratív feladatait, segít összehozni a vállalkozót és befektetőt.

Kidolgozott fejlesztési program bemutatása médián keresztül, és fórumokon, majd vállalkozás indítására jelentkezési lehetőség meghírdetése a lakosság számára.


Városüzemeltetési politika

Szarvas Város Önkormányzatának település üzemeltetési feladatait az Önkormányzat által létrehozott, -100%-ban önkormányzati tulajdonú -KOMÉP Kft. hajtja végre.

A Kft. kötelező és nem kötelező feladatokat végez. Munkájának célja a Szarvason élő lakosság kulturált életkörülményeinek biztosítása, ezzel kapcsolatos felmerülő igényeinek kiszolgálása .Követelmények a KOMÉP Kft.-vel szemben:

Megbízhatóan , időben fennakadás nélkül legyen képes sokrétű tevékenységét elvégezni.

Mindenkor a feladathoz megfelelő szinvonalú személyi, tárgyi és műszaki feltétel biztosított legyen.

Legyen képes, és megfelelően felkészült a havaria helyzetek megoldására.

Megbízhatóan teljesítse vállalásait a lakosság, a partnerei és megrendelői felé.

Legyen fogékony az új technológiák, rendszerek, eszközök iránt, és nyitott, rugalmas, az újmegoldásokra nyitott szemlélettel oldja meg feladatait.

Működjön együtt a lakosság széles körével, ismerje meg véleményét, ezt is figyelembe véve hozza meg döntéseit.

Munkájában kövesse Szarvas Város Önkormányzatának döntéseit, vegye figyelembe véleményét.

Törekedjen a város egyedi arculatának formálására.

Alkalmazza feledatai megoldásához a munkanélkülieket, munkanélküli pályakezdőket, köz- és közhasznú munkásokat a közcélú feladatok elvégzéséhez.


Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület felajánlja közreműködését

a fejlesztési program kialakítási munkálataihoz és annak megvalósításához!